Een fiets van de zaak?

Al is het officiële bedrijfsplan verdwenen, nog steeds is het mogelijk om een ‘fiets van de zaak’ aan te schaffen. Sinds januari 2015 is de Belastingdienst overgaan naar de WKR. Hierdoor zijn de regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel veranderd. Het voordeel is dat u, als werknemer, belastingvoordeel kunt behalen door een fiets via de werkgever aan te schaffen. Hoe dat werkt? We leggen het u graag uit met een toelichting en twee rekenvoorbeelden.

Hoe werkt het kopen van een fiets via de WKR?

Het bedrag voor aankoop van een fiets die onder het belastingvoordeel valt, kan door je werkgever vastgesteld worden (bijvoorbeeld € 750,-). Natuurlijk kan binnen de WKR regeling de fietsverzekering meegenomen worden, we adviseren het zelfs.

Zodra het vastgestelde bedrag bekend is, werkt het heel eenvoudig.  Door middel van het aanvraagformulier ‘Aankoop fiets met belastingvoordeel’ vraagt u uw werkgever toestemming om de fiets te kopen (vereist). Vervolgens zoekt u in één van onze vestigingen de fiets uit. Wij sturen de factuur vervolgens naar uw werkgever.

Hoeveel kunt u besparen?

Indien de prijs van de fiets hoger is dan € 750,- (inclusief BTW), voldoet u de meerkosten aan Jansen 2wielers. Indien van toepassing kunnen we ook meteen de verrekening van de inruilfiets meenemen. Voor het voorbeeldbedrag dat binnen de genoemde € 750,- valt, maakt u met uw werkgever de keuze:

  • Inhouding van vaste bruto bedragen per maand (tot maximaal 36 termijnen, afhankelijk van afspraak in het bedrijf)
  • Inleveren van overuren

Rekenvoorbeeld 1:

U kiest een fiets van € 800,- (inclusief BTW) en levert daarvoor direct overuren in. Allereerst betaald u  direct bij aankoop € 50,- aan Jansen 2wielers. De fietsverzekering nemen we direct mee op de factuur voor uw werkgever. Hierdoor valt ook deze binnen de WKR. In onderstaand voorbeeld is het belastingtarief gesteld op 42%. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie.

Te verrekenen brutoloon € 750,-

Verzekering (optie)                      € 135,-(Voorbeeldpremie)

Totaal                                           € 885,-

Belastingvoordeel (42%) € 372,-

De fiets kost u netto: € 750 + € 135 + € 50 = € 935 - € 372 = € 563. Uw belastingvoordeel is € 327,-.

U wilt 30 overuren inleveren met een brutoloon van € 15,- per uur (€ 450,-). Er resteert vervolgens een post van € 435. Deze mag in één tot maximaal 36 termijnen terug worden betaald. Bij 36 termijnen is het netto loonbedrag dan € 12,08 (435/36) – € 5,07 =  7,01 wat er per maand wordt ingeleverd, uiteraard rekening houden met de ingeleverde overuren.

Uw werkgever geeft aan in hoeveel termijn de verrekening plaatsvindt. In dit voorbeeld is rekening gehouden met de maximale 36 maanden. Bij een kleiner aantal maanden wordt het te verrekenen bedrag uiteraard hoger.

Rekenvoorbeeld 2:

U wilt een fiets kopen van € 600,- (inclusief BTW), u wenst geen uren in te leveren, geen verzekering en een afbetaling in 24 termijnen.

Te verrekenen brutoloon € 600,-*

Belastingvoordeel (42%) € 252,-

De fiets kost netto                € 348,-

* Per maand wordt € 25,- ingehouden op uw salaris (24 maanden x € 25,- =  600,-).

Netto zijn de kosten dan € 25 - € 10,50 (belastingvoordeel) = € 14,50 per maand.

 

Fietsen met uw collega’s?

Wilt u met of zonder uw collega’s gebruik maken van de WKR regeling? We adviseren u graag op locatie of bij ons in de winkel. We rekenen graag het te besparen belastingvoordeel voor u uit.