Jansen 2wielers en MVO.

Jansen 2wielers vindt Maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang. Daarom is Jansen 2wielers aangesloten bij Woord en Daad regioondernemers Barneveld.

Netwerken tegen armoede. Dat is RegioOndernemers Barneveld in het kort. We zijn een club gelijkgezinde vrijwilligers, en tegelijk een club ondernemers. Die combinatie is voor de meeste leden doorslaggevend om zich aan te melden.

Als ondernemers uit dezelfde regio zetten we ons netwerk in om fondsen te werven voor een goed doel. Dat doel is om vanuit een christelijke levensovertuiging maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

woord en daad project

woord en daad logo

 

Als RegioOndernemers Barneveld benutten we de faciliteiten en mogelijkheden van Woord en Daad. We zijn er zeker van dat alle bijeengebrachte middelen hun goede doel bereiken. Met RegioOndernemers Barneveld steunen we het bedrijfsprogramma van de partnerorganisatie Dedras in Benin.

Woord en Daad waardeert onze betrokkenheid. Zo kan een delegatie van RegioOndernemers Barneveld in overleg het project bezoeken. Verder worden we op de hoogte gehouden door Woord en Daad over de stand van zaken.

Kijk voor meer informatie op www.regioondernemersbarneveld.nl.